pareiškimas

pareiškimas
pareiški̇̀mas dkt. Vyriausýbės pareiški̇̀mą išspáusdino visi̇̀ lai̇̃kraščiai.

.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pareiškimas — pareiškìmas sm. (2) DŽ1 → pareikšti: 1. Šunes iš karto sustojo, pamatę šį draugystės pareiškimą rš. 2. Tais metais poetė žurnale paskelbia revoliucinį pareiškimą rš. Užsienio reikalų ministerija paskelbė pareiškimą sp. Ministras pirmininkas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apreiškimas — apreiškìmas sm. (2) → apreikšti: 1. Menininko kūryba yra jo apreiškìmas FT. 2. SD197, R, CII172, N, K, DŽ1 Tos slaptės apreiškimas pačiam sūnui Dievo buvo atliktas DP258. Petras girionis apreiškimu dangaus skatina krikščionis pryš turkus eiti S …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atliepimas — 2 atliepìmas sm. (2) → 2 atliepti. 1. atsitrenkimas: Pasidėk ant akmens – būs geresnis atliepìmas Skdv. Kalant neturia atliepìmo Skdv. 2. N atbalsis, aidas. | refl. Q136, R400: Balso atsiliepimas SD60. ^ Koks šaukimas, toks ir atsiliepimas NžR …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsistatydinimas — sm. (1) KŽ → atstatydinti 2 (refl.): Rytoj įteikiu atsistatydinimo raštą, ir prašom, kas norit, į mano vietą J.Avyž. Atsistatydinimo pareiškimas TTŽ. statydinimas; atsistatydinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balsas — bal̃sas sm. (4, 2) 1. gerklų ir kitų padargų išduodamas garsas: Jo labai laibas bal̃sas, moteriškas Rm. Aš jį iš bal̃so pažinau Sb. Ir bal̃sas užkibo bedainiuojant Grg. Jis juokias piktu balsù KI138. Žmogus ką junta savo širdy, tai ir balsu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • deklaracija — deklarãcija sf. (1) DŽ 1. viešas iškilmingas pareiškimas. 2. kai kurių oficialių dokumentų pavadinimas: Vyriausybė paskelbė deklaraciją rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eiga — eigà sf. (4) K 1. eisena: Vaikinas nūsaikios eigõs, t. y. turia didelius žingsnius J. 2. vyksmas, procesas: Istorijos eiga yra valdoma vidinių bendrųjų dėsnių rš. Veiksmo eiga J.Jabl. Ieškininis pareiškimas, paduotas nesilaikant reikalavimų,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išreiškimas — išreiškìmas sm. (2), išreikškimas Q91 → išreikšti: 1. DŽ1 Naujoms karo meto temoms ir vaizdams čia poetė rado tobulą išreiškimo formą A.Vencl. Tai šilelio gyvūnijos garsų akustinis išreiškimas rš. Išreiškimui vieno ar kito jausmo reikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaltinimas — sm. (1) DŽ; SD399, M → kaltinti: Daug kaltinimų pateikė dirbantieji pramonės kombinato vadovybei dėl jos apsileidimo sp. Kaltinimą teisme palaiko prokuratūra rš. Kaltinimo iškėlimas, pareiškimas VĮ. Jis pradeda jausti kaltinimą I.Simon …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • komunikatas — komunikãtas sm. (2) DŽ oficialus pareiškimas, pranešimas: Buvo priimtas komunikatas, kuriame sakoma, kad posėdyje buvo nagrinėjami pateikti pasitarimui svarstyti dokumentai ir pasiūlymai sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”